Buradasınız:

25 -February -2018 - 01:03

Okul Görselleri

gc - elektronik blm.jpg

Bizden Haberler

Reklam

esli canada ile ilgili görsel sonucu

English as a

Second

Language

International

Ø GENEL İNGİLİZCE KURSLARI

Esli International ile Amerika, Kanada ve İngiltere’nin saygın üniversitelerinden gelen ve alanında üstün niteliklere sahip akademisyenlerden İngilizce öğrenmenin avantajına sahip olunur. Diğer dil kurslarından farklı olarak her bir seviye Esli Akademik İngilizce programı, gibi katılımcıyı çalışmaya ve öğrenmeye teşvik eden genel İngilizce kurslarına devam zorunluluğu getiren, ödevler, projeler ve sınavlar ile konuşma ve dinleme tabanlı eğitim modülleri alanında en iyileri arasındadır. Esli diplomasına sahip öğrenciler bu diploma ile Amerika, Kanada ve İngiltere’deki saygın üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarına TOEFL ya da IELTS olmadan girme olanağını yakalarlar. Kurslar 12 kişilik sınıflarda yapılır. Her bir kur toplam 6 hafta sürer. Haftada 12 saatlik eğitim programı ile kur başına 75 saat Yoğun Genel İngilizce eğitimi verilir.

Hafta içi           : Haftada 12 ders, 6 hafta

Hafta sonu       : Haftada 8 ders, 9 hafta

Ø BUSINESS ENGLISH

İş hayatının olmazsa olmazların arasında yer alan İş İngilizcesi programı yönetici adayları için orta ve üst düzey olarak tasarlanmış olup farklı sektörlerden gelen kişilerin aynı çatı altında hem İş İngilizcelerini, hem kelime haznelerini hem de sunum ve iletişim yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenir. Program süresince katılımcıların iletişim yetenekleri artarak, toplantı, müzakere, ikna ve satış, sunum, liderlik, telekonferans, net working ve kültürlerarası iletişimleri gelişir. Certificate for Business English programları ile katılımcılar daha güvenle iş hayatlarında İngilizce kullanırlar, daha akıcı ve açıklayıcı bir konuşmaya sahip olup, toplantı performansları artar, yazılı (e–posta) yetenekleri gelişir, profesyonel kelime yetenekleri artar, özgüvenle sosyalleşip, çok kültürlü toplumlarda daha başarılı çalışma şansına sahip olurlar.

PROGRAMLARA EN ÇOK KATILIM OLAN ALANLAR:

Turizm ve Otelcilik

Bankacılık

Üretim

Medya

Kimya ve İlaç Sanayi

Satış ve Pazarlama

Telekom

Perakende ve lojistik

PROGRAM:

Program süresi 6 hafta olup haftada 9 saat eğitimi kapsar. Programa katılım için katılımcıların İngilizce dil seviyelerinin en az orta düzeyde olması gereklidir. Programa katılma yaşı en az 21’dir. Katılımcıların en az üniversite mezunu olması istenir. Sınıflar 3–8 kişiliktir. En az 3 kişilik katılım olmadan sınıf açılmaz. 6 hafta boyunca her katılımcı kendi alanlarında 1 saatlik İngilizce konferans verir. Bu modül ile birlikte katılımcılar İngilizce mülakat konusunda özgüven kazanırlar.

Ø SINAV PROGRAMLARI

Esli International ile TOEFL, TOEIC, IELTS, SAT, ACT, GRE VE GMAT gibi sınavlara hazırlanılır. Sınavlara hazırlık özel ders veya maksimum 3 kişilik sınıflarda verilir.

TOEFL IBT: Sınav dünya çapında yapılan bir sınavdır. TOEFL sonuçları dünyada ve Türkiye’de tüm resmi ve özel kurumlar tarafından kabul edilen İngilizce yeterlilik düzeyidir.

GMAT SINAVI: Bu sınava yurtdışında yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler girerler. Sınava katılım her üniversite tarafından kabul şartı olarak koşulmamakla birlikte, özellikle yurtdışında başvuruların çok olduğu üniversitelerde İşletme Yüksek Lisansı (MBA) yapmak isteyenlerin, almak zorunda olduğu bir sınavdır. GMAT sınavından en az 200, en çok 800 puan alınır. Ayrıca GMAT Testi lisans not ortalaması düşük olan öğrencilerin Master kabul şanslarını artırmak için girdikleri bir sınav niteliğine sahiptir. Testin içeriği uzun bir eğitim ve çalışma sonucunda geliştiren temel, sözel, matematiksel ve analitik yazılım yeteneğini ölçer. GMAT iş bilgisini, yeteneği, üniversite eğitimini veya yaratıcılığı test etmez.

GRE SINAVI: GRE, Amerika’da lisansüstü eğitim almak isteyen öğrenciler için düzenmiş bir sınavdır (işletme bölümü hariç). Kanada ve Avrupa ülkelerindeki bazı üniversitelerde mühendislik ve sosyal bilimler alanında yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen öğrencilerden istenen ve bilgisayar üzerinde uygulanan bir testtir. Her üniversite GRE istemez. GRE sınavı herhangi bir yoğun hazırlık gerektirmeyen ve öğrencinin birikimi sonucunda oluşan bilgilerin ölçülmesi için hazırlanmış bir sınavdır. Türkiye’de bilgisayarda uygulanır. 3 bölümden oluşur.

Ø YURTDIŞI DİL EĞİTİM PROGRAMLARI

Amerika ve Kanada’da yer alan kampüslerde hem Akademik İngilizce hem de Genel İngilizce kursları yer alır. Ağustos sonu ve Haziran ayları arasında haftada 20 saat ve 15 hafta sürer. Yaz dönemi boyunca ise 6, 8 ve 10 haftalık ve haftada 30 saatlik Yoğun Genel ve Akademik İngilizce programları yer alır. Programlara katılım her seviyededir. Başlangıç düzeyinden Proficiency düzeyine kadar katılım mümkündür. Ayrıca Upper-Intermediate ile Proficiency düzeyinde SAT, ACT ile GRE, GMAT hazırlıkta sunulur.

OKULLARIN YERİ:

AMERİKA’DA DİL EĞİTİMİ VERİLEN KAMPÜSLER:

Texas A&M University – Texarkana

Western Kentucky University

University of  Southern Indiana

KANADA’DA DİL EĞİTİMİ VERİLEN KAMPÜSLER:

Kanada’da Trinity Western University’de yıl boyunca Genel ve Akademik İngilizce programları bulunur.

SPORTİF VE KÜLTÜREL AKTİVİTELER: Öğrencilerin faydalanabileceği bütün aktiviteler kampüslerde sunulur. Kütüphaneler, bilgisayar laboratuarları, öğrenci merkezleri, tiyatrolar, restoranlar….

Ø ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

Esli International Net Work’e bağlı 8 Üniversitede hem Lisans, hem de Yüksek Lisans programlarında eğitim verir. Lisans ve Yüksek Lisans programları içerisinde İktisadi İdari Bilimler bölümünde yer alan İşletme, Pazarlama, Uluslararası İşletme, Finans, Ekonomi, Mühendislik Fakültesine bağlı olarak Makine, İnşaat, Endüstri, Bilgisayar ile Sosyal ve Fen Bilimleri Fakültesine bağlı olarak Matematik, Felsefe, Biyoloji, Fizik gibi alanlar yer alır. Amerika’da tıp eğitimi almanın anahtarı olan PRE–MED Programları da yer alır. PRE–MED Programları ile tıp eğitimine Amerika veya Kanada’da devam edilebilinir.

AMERİKA’DA LİSANS PROGRAMLARI: Amerika’da Lisans eğitimleri 4 yıl sürer. Lisans eğitimleri için öğrencilerin izleyebilecekleri iki yol vardır. Öğrenci doğrudan 4 yıllık bir üniversiteye başvurabilir veya iki yıllık Yüksekokul’a (Community College) kayıt yaptırdıktan sonra 3. ve 4. yıllar için dilediği üniversiteye devam ederek lisansını tamamlayabilir. Her iki tercihte de sonuç olarak 4 yıllık diplomaya sahip olunur.

AMERİKA’DA YÜKSEK LİSANS PROGLAMLARI: Amerika’da Yüksek Lisans programları 2 yıl sürer. Ancak bazı MBA programları 1 veya 1,5 yıl sürebilir. Eğitim programları süresince hem kampüs içi hem de kampüs dışında (CPT hakkı veren üniversite) öğrencilere Part–Time çalışma izni verilir. Uluslararası öğrenciler Yüksek Lisanslarını bitirdikten sonra 1 yıl çalışma hakkı elde ederler. Amerika’da eğitim yapmak farklı yaşam deneyimleriyle kişisel gelişime önemli derecede vizyon kazandırır.

ESLI BURSLARI: Esli Network’e bağlı yedisi Amerika’da biri Kanada’da toplam 8 Üniversitede Yüksek Lisans programlarında Esli burslarından yararlanarak her yıl 5000’nin üzerinde öğrenci eğitim almaktadır. Öğrencilerin %80’i Esli burslarından yararlanır. Burslar not ortalamasına göre verilir. Üniversitelerin 4 yıllık Lisans eğitimlerine devam edecek öğrencilerden burs koşulu olarak 4’lük sistemde 2,5 ve üzeri - 5’lik sistemde 3,2 - 100’lük sistemde 64 ve üzeri not ortalaması istenir. Yüksek lisans eğitimine devam edecek öğrencilerde ise burs koşulu olarak 4’lük sistemde 2,75 ve üzeri not ortalaması istenir. Not ortalamasını karşılayan her aday üniversitemizin eğitim ücretlerinden %25 ile %70 arasında burs alma şansını elde ederler.